NORKA INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGE | ലോൺ മേള 2023 മാർച്ച് 16 ,20 തീയതികളിൽ നോർക്ക റൂട്സും കേരളബാങ്കും സംയുക്തമായി ,മലപ്പുറത്ത് 16 നും ,ഇടുക്കിയിൽ 20 നും | NORKA INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGE | സൗദി MOH ഇന്റർവ്യൂ ബാംഗ്ലൂരിൽ മാർച്ച്‌ 14,15,16 തീയതികളിൽ - ഡോക്ടർമാർക്കും, നഴ്സുമാർക്കും അവസരം | NORKA INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGE | നോർക്ക റൂട്സ് -കാനറാബാങ്ക് ലോൺ മേള മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കല്പകഞ്ചേരിയിൽ (മാര്‍ച്ച് 7, 8 തീയതികളില്‍) | ക്ലീനിംഗ് ജോലികൾക്കായി ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു | Click this link to apply for Triple win Nurses to Germany 3rd edition | Recruitment of staff nurses to Ministry of Health Saudi Arabia | Inviting EOI for Insurance Intermediaries | Application for various positions in Kuwait National Guard | ഐഡി കാർഡ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കിയ നിരക്ക് 01.02.2023 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ | നോർക്ക സെന്റർ കെട്ടിടത്തിലേക് പെയിന്റിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയുന്നതിന് ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു | List of Social Workers & Senior Support Workers Eligible for further process | Application called for Norka OET/IELTS/GERMAN language training | List of selected candidates of UK Careers Fayre held during November 2022 | Application called for Norka OET/IELTS/GERMAN language training | പ്രവാസി മലയാളികളുടെ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു | Triple Win Results November 2022 | UK Careers Fayre November 2022 | Shortlisted candidates for Triple Win program - November 2022 | UK Careers Fayre November 2022 | List of Shortlisted Candidates for the interview of NORKA Triple Win Programme | യു എ ഇ യിലെ പരിഷ്ക്കരിച്ച തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ - നിയമവകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കേരള സർക്കാർ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന മലയാള വിവർത്തനത്തിന് ഈ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക | UK Careers Fayre November 2022 | NORKA ROOTS SKILL UPGRADATION TRAINING PROGRAM - OET SCREENING TEST - RESULT | പ്രവാസിമലയാളികളുടെ സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു | UK Careers Fayre November 2022 | SAFE AND LEGAL MIGRATION OF INDIAN WORKERS GOR OVERSEAS EMPLOYMENT-MALAYALAM | നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡയറക്ക്‌ടേഴ്‌സ് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് | For any enquiries/complaints related to ID Card, please contact : 0091 8802 012345 (from Abroad) /1800 425 3939 (from India) |

സേവനങ്ങൾ

പ്രവാസി ഐഡി കാർഡ് / സ്റ്റുഡന്‍റ് ഐഡി കാര്‍ഡ്

നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ജോലിയുള്ളവരാണോ? പ്രവാസി ഐഡി കാർഡിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒട്ടനവധി ആനൂകൂല്യങ്ങൾ ഈ കാർഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാണ്. ഇന്നു തന്നെ അപേക്ഷിക്കൂ...

പ്രവാസി ഇൻഷുറൻസ്

കേരള സർക്കാരുമായി പ്രവാസികളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുതാര്യമായ മാർഗ്ഗം. എക്കാലത്തും നോർക്ക റൂട്ട്സിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന വിവിധ പ്രവാസി സഹായ പദ്ധതികൾ ലഭിക്കാൻ ഈ കാർഡിലൂടെ പ്രവാസികൾ അർഹരാകുന്നു

തൊഴിൽ വൈദഗ്‌ദ്ധ്യവും പരിശീലനവും

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്ക് വിദേശതൊഴിൽ കമ്പോളത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിന് നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ പരിശീലന പദ്ധതി

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ

വിദേശത്ത് ഒരു തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വപ്‌നം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നോർക്ക റൂട്ട്സിൽ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതികൾ


സാന്ത്വന

തിരികെയെത്തിയ പ്രവാസി കേരളീയർക്ക് വേണ്ടി നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സ് നടപ്പാക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതി. ചികിത്സാസഹായം, മരണാനന്തര സഹായം, വിവാഹ ധനസഹായം, അംഗവൈകല്യ പരിഹാര ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുക തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നു. സാന്ത്വന പദ്ധതിക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ചവർ ആയിരിക്കണം. കൂടാതെ അപേക്ഷകരുടെ വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടില്ല.

Register know more...

Media


$smallRightSideImage.getAttribute(

-

$smallRightSideImage.getAttribute(

-

നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡയറക്ക്‌ടേഴ്‌സ് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്

- 19 Feb 2021

NEW JOBS

Job Title: STAFF NURSES TO AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES KSA

Employer Name :AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES Co, SAUDI ARABIA(PRIVATE HOSPITAL)

Last Date of Application : 31-05-2023

Location: saudi-arabia

Qualification : BSc NURSING

Salary : SAR 4050

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :Minimum 1year Required (Till date experience after completing the nursing degree without working Gap)

CLOSED


Job Title: HEAD NURSE VACANCY AT SAUDI ARABIA

Employer Name :AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES Co, SAUDI ARABIA(PRIVATE HOSPITAL)

Last Date of Application : 10-12-2022

Location: saudi-arabia

Qualification : BACHELOR'S DEGREE IN NURSING

Salary : 6000

Age Limit : 40

Gender : Female

Experience Details :MINIMUM 5 YEARS OF EXPERIENCE AS A HEAD NURSE

CLOSED


Job Title: Nurses to NHS UK

Employer Name :NHS

Last Date of Application : 29-10-2022

Location: united-kingdom

Qualification : B Sc/GNM Qualified Nurses with OET/IELTS having more than B Score in Speaking, Reading, Listening & C+ Score in Writing (OET) and more than 7 scores in Speaking, Reading, Listening & 6.5 Score in Writing (IELTS) & CBT passed may apply

Salary : £ 25,655 - £ 31,534

Age Limit : 45

Gender : All

Experience Details :Min 1 years

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE TO DUBAI

Employer Name :NHS

Last Date of Application : 25-07-2022

Location: india

Qualification : BSc NURSING

Salary : AED 3500 TO AED 5000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :2-3 YEARS FOR WARD NURSES AND 5+ YEARS EXPERIENCE FOR OT/ER/ENDOSCOPY NURSES

CLOSED


Job Title: STAFF NURSE

Employer Name :IBN Al-Nafees Hospital

Last Date of Application : 25-04-2022

Location: bahrain

Qualification : B Sc Nursing/ GNM Nursing

Salary : 350 BD

Age Limit : 45

Gender : All

Experience Details :Candidates having 5 years of core experience in ICU may apply.

CLOSED


Job Title: DHA QUALIFIED REGISTERED NURSES

Employer Name :IBN Al-Nafees Hospital

Last Date of Application : 25-04-2022

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : AED 5000

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :3-5 YEARS

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE

Employer Name :IBN Al-Nafees Hospital

Last Date of Application : 25-04-2022

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : AED 5000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3-5 YEARS

CLOSED


Job Title: DHA QUALIFIED NURSES TO DUBAI

Employer Name :U A E

Last Date of Application : 25-04-2022

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING WITH A VALID DHA LICENSE

Salary : AED 5000

Age Limit : 35

Gender : Male

Experience Details :JUNIOR 2-3 YEARS IPD (SURGICAL/MEDICAL)

CLOSED


Job Title: DHA QUALIFIED NURSES TO DUBAI

Employer Name :U A E

Last Date of Application : 25-04-2022

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING; VALID DHA RESULT

Salary : AED 5500

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :5+ YEARS OT EXP( ENT/Obs Gyn/ORTHO/PLASTIC SURGERY/GEN SURGERY)

CLOSED


Job Title: DHA QUALIFIED CARDIOLOGY TECHNICIAN

Employer Name :U A E

Last Date of Application : 31-03-2022

Location: united-arab-emirates

Qualification : CARDIOVASCULAR PROGRAM(MINIMUM 2 YEARS COURSE DURATION AND DHA LICENSE

Salary : AED 5000

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :2-3 YEARS(GENERAL)

CLOSED


Job Title: DHA QUALIFIED MICROBIOLOGY TECHNICIAN

Employer Name :U A E

Last Date of Application : 31-03-2022

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc MICROBIOLOGY WITH A VALID DHA LICENSE

Salary : AED5500

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :2-3 YERAS EXPERIENCE(GENERAL)

CLOSED


Job Title: DHA QUALIFIED LAB TECHNICIAN TO DUBAI

Employer Name :U A E

Last Date of Application : 31-03-2022

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc MEDICAL TECHNOLOGY AND DHA LICENSE

Salary : AED5000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :JUNIOR 2-3 YEARS EXPERIENCE(GENERAL)

CLOSED


Job Title: DHA QUALIFIED CSSD TECHNICIANS TO DUBAI

Employer Name :U A E

Last Date of Application : 31-03-2022

Location: united-arab-emirates

Qualification : A Degree in CSS technology (Minimum two (2) years’ course duration) Two (2) years’ experience in the related field Certificate in any health related field with Certification as a member with one of the following: o Certification by the Board of Sterile Processing and Distribution ( CBSPD) USA http://www.sterileprocessing.org/ o International Association of Healthcare Central Services Material management (IAHCSMM) http://www.iahcsmm.org/ + DHA license

Salary : AED 5000

Age Limit : 30

Gender : Male

Experience Details :2-3 YEARS HOSPITAL EXPERIENCE

CLOSED


Job Title: DHA QUALIFIED ANAESTHESIA TECHNICIAN TO UAE

Employer Name :U A E

Last Date of Application : 31-03-2022

Location: united-arab-emirates

Qualification : Anesthesia Technician Program (Minimum two (2) years course duration) from nationally recognized institution/college + DHA license

Salary : AED 5000

Age Limit : 30

Gender : All

Experience Details :2-3 YEARS HOSPITAL EXPERIENCE

CLOSED


Job Title: Nurses to Germany

Employer Name :Federal Employment Agency

Last Date of Application : 10-03-2022

Location: germany

Qualification : BSc Nursing/ GNM.

Salary : € 2300

Age Limit : 45

Gender : All

Experience Details :One Year Minimum

CLOSED


Job Title: DOCTORS FOR KUWAIT NATIONAL GUARDS

Employer Name :Kuwait National Guards

Last Date of Application : 15-02-2022

Location: kuwait

Qualification : MBBS for General Practitioners and Masters for all other categories.

Salary : 1400

Age Limit : 45

Gender : Male

Experience Details :3 Years for General Practitioners and 5 Years of other categories.

CLOSED


Job Title: Teachers and Non Teaching staff FOR BIRLA PUBLIC SCHOOL QATAR

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 07-02-2022

Location: qatar

Qualification : GRADUATION IN RELEVANT SUBJECT & B.Ed FOR PRIMARY SECTION. B.Sc IN PHYSICS WITH LAB EXPERIENCE FOR LAB TECHNICIAN. M.Tech WITH TINKERING LAB EXPERIENCE FOR AI. MASTERS DEGREE IN RELEVANT SUBJECT AND B.ED FOR MIDDLE AND SECONDARY SECTION

Salary : 2500 TO 4450

Age Limit : 45

Gender : All

Experience Details :CBSE SCHOOL EXPERIENCE. IT IS MANDATORY THAT CANDIDATES SHOULD BE ABLE TO SPEAK ENGLISH FLUENTLY. 2 YEARS EXPERIENCE FOR PRIMARY AND LAB TECHNICIAN, 3 YEARS FOR MIDDLE SECTION AND 5 YEARS FOR SECONDARY SECTION.

CLOSED


Job Title: MALE NURSE

Employer Name :Kuwait National Guards

Last Date of Application : 03-02-2022

Location: kuwait

Qualification : BSC NURSING

Salary : 200000

Age Limit : 35

Gender : Male

Experience Details :5 YEARS

CLOSED


Job Title: Physiotherapists and Dieticians

Employer Name :KUWAIT NATIONAL GUARD

Last Date of Application : 03-02-2022

Location: kuwait

Qualification : Graduation

Salary : 200000

Age Limit : 45

Gender : Male

Experience Details :5 years

CLOSED


Job Title: Pharmacists and Bio Medical Engineers

Employer Name :KUWAIT NATIONAL GUARD

Last Date of Application : 03-02-2022

Location: kuwait

Qualification : Graduation in respective fields

Salary : 200000

Age Limit : 35

Gender : Male

Experience Details :5 Years

CLOSED


Job Title: Lab Technician

Employer Name :KUWAIT NATIONAL GUARD

Last Date of Application : 03-02-2022

Location: kuwait

Qualification : Diploma after Higher Education

Salary : 200000

Age Limit : 35

Gender : Male

Experience Details :2 years experience

CLOSED


Job Title: STAFF NURSE

Employer Name :IBN AL NAFEES

Last Date of Application : 11-12-2021

Location: bahrain

Qualification : BSc/POST BSc/GNM CANDIDATES WITH BAHRAIN DATAFLOW REPORT AND 5 YEARS EXPERIENCE

Salary : 350

Age Limit : 40

Gender : All

Experience Details :Minimum 5 years’ experience in medical surgical ward or ICU unit/ Emergency units

CLOSED


Job Title: MEDICAL LAB TECHNOLOGIST TECHNICIAN

Employer Name :IBN AL NAFEES

Last Date of Application : 11-12-2021

Location: bahrain

Qualification : BSc MLT

Salary : 350 To 375 BHD

Age Limit : 40

Gender : Male

Experience Details :Minimum 5 years experience in a multi specialty hospital as a lab technician

CLOSED


Job Title: Anesthetist

Employer Name :Ministry of Health Malidives

Last Date of Application : 09-12-2021

Location: mali

Qualification : Completed Bachelors of Medicine and Surgery (MBBS) and 01-year internship from a teaching hospital, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and 01 year of work experience as medical officer and completed MD in specialty, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and more than 01 year of work experience as specialist .

Salary : 5000USD

Age Limit : 50

Gender : All

Experience Details :Completed Bachelors of Medicine and Surgery (MBBS) and 01-year internship from a teaching hospital, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and 01 year of work experience as medical officer and completed MD in specialty, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and more than 01 year of work experience as specialist .

CLOSED


Job Title: Physician

Employer Name :Ministry of Health Malidives

Last Date of Application : 10-12-2021

Location: mali

Qualification : Completed Bachelors of Medicine and Surgery (MBBS) and 01-year internship from a teaching hospital, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and 01 year of work experience as medical officer and completed MD in specialty, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and more than 01 year of work experience as specialist .

Salary : 5000USD

Age Limit : 50

Gender : All

Experience Details :Completed Bachelors of Medicine and Surgery (MBBS) and 01-year internship from a teaching hospital, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and 01 year of work experience as medical officer and completed MD in specialty, Accepted by Maldives Medical and Dental Council and more than 01 year of work experience as specialist .

CLOSED


Job Title: FACILITY SUPERVISOR

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 30-11-2021

Location: qatar

Qualification : BACHELOR DEGREE+ 3 YRS EXPERIENCE IN SAME FIELD

Salary : 4000

Age Limit : 45

Gender : Male

Experience Details :3 YRS EXPERIENCE IN FACILITY SUPERVISOR

CLOSED


Job Title: PERFUSIONIST

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 20-10-2021

Location: saudi-arabia

Qualification : BSc DEGREE IN CARDIOPULMONARY PERFUSION CARE TECHNOLOGY

Salary : SAR 5000 TO SAR 6000

Age Limit : 30

Gender : Male

Experience Details :MINIMUM 4 YEARS EXPERIENCE AS A PERFUSIONIST IN A REPUTED HOSPITAL

CLOSED


Job Title: CATH LAB TECHNICIAN

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 20-10-2021

Location: saudi-arabia

Qualification : BSc DEGREE IN CARDIOLOGY/ RADIOLOGY TECHNOLOGY

Salary : SAR 4000 TO SAR 5000

Age Limit : 30

Gender : Male

Experience Details :MINIMUM 4 YEARS AS A CATH LAB TECHNICIAN IN A REPUTED HOSPITAL

CLOSED


Job Title: MUSIC TEACHER

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : BACHELOR OF PERFORMING ARTS ,3 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

Salary : 3680 QAR

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :3 YRS AND ABOVE

CLOSED


Job Title: ENGLISH TEACHER

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 30-10-2021

Location: qatar

Qualification : MA ENGLISH , B.ED , 5 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

Salary : 4450

Age Limit : 45

Gender : All

Experience Details :5 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

CLOSED


Job Title: KARATE TEACHER

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : B.PEd- Taekwondo/ Karate Black Belt ,3 yrs and above CBSE School Experience

Salary : 3350 QAR

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 yrs and above CBSE School Experience

CLOSED


Job Title: SPECIAL EDUCATOR

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : BA PSYCHOLOGY, DIPLOMA IN SPECIAL EDUCATION , B.Ed. AND 3 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

Salary : 3680 QAR

Age Limit : 45

Gender : Female

Experience Details :3 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

CLOSED


Job Title: COUNSELLOR

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : BA/BSC PSYCHOLOGY AND 3 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPEIRIENCE

Salary : 3680 QAR

Age Limit : 45

Gender : Female

Experience Details :CBSE SCHOOL EXPEIRIENCE 3 YRS AND ABOVE

CLOSED


Job Title: SR COUNSELLOR

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : MSC. PSYCHOLOGY AND 5 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

Salary : 4450

Age Limit : 45

Gender : Female

Experience Details :5 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

CLOSED


Job Title: MOTHER TEACHER

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : BACHELOR DEGREE IN ANY SUBJECT+ B.ED , 3 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

Salary : 3680 QAR

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :3 YRS AND ABOVE CBSE SCHOOL EXPERIENCE

CLOSED


Job Title: ART TEACHER

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 13-10-2021

Location: qatar

Qualification : BACHELOR OF FINE ARTS

Salary : 3680QAR

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :MINIMUM 3 YEARS AND ABOVE IN CBSE SCHOOLS

CLOSED


Job Title: RADIOLOGY TECHNICIAN

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 02-08-2021

Location: saudi-arabia

Qualification : BACHELORS DEGREE IN RESPECTIVE AREA

Salary : SR3000 TO SR3500

Age Limit : 35

Gender : Male

Experience Details :MINIMUM 2 YEARS IN REPUTED HOSPITALS WITHOUT WORKING GAP (TILL DATE WORKING EXPERIENCE AFTER COMPLETING THE DEGREE WITHOUT WORKING GAP)

CLOSED


Job Title: ECHO TECHNICIAN

Employer Name :BIRLA PUBLIC SCHOOL DOHA

Last Date of Application : 02-08-2021

Location: saudi-arabia

Qualification : BACHELORS DEGREE IN RESPECTIVE AREA

Salary : SR3000 TO SR3500

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :MINIMUM 2 YEARS IN REPUTED HOSPITALS WITHOUT WORKING GAP (TILL DATE WORKING EXPERIENCE AFTER COMPLETING THE DEGREE WITHOUT WORKING GAP)

CLOSED


Job Title: ANAESTHESIA Registered Nurses THEATRES

Employer Name :KCH HEALTHCARE LLC DUBAI

Last Date of Application : 08-08-2021

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : 7000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 years anaesthesia-Theatre experience post registration in a leading hospital

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE THEATRES

Employer Name :KCH HEALTHCARE LLC DUBAI

Last Date of Application : 08-08-2021

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : 7000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 years OT experience post registration in a leading hospital

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE MEDICAL SURGICAL

Employer Name :KCH HEALTHCARE LLC DUBAI

Last Date of Application : 08-08-2021

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : 6500

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 years experience in Medical-Surgical Ward in a leading hospital

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE NICU

Employer Name :KCH HEALTHCARE LLC DUBAI

Last Date of Application : 08-08-2021

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : 7000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 years experience in level 3 NICU post registration in a leading hospital with an NRP certificate

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE POST PARTUM

Employer Name :KCH HEALTHCARE LLC DUBAI

Last Date of Application : 08-08-2021

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : 7000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 years experience in OBSGYNE ward post registration in a leading hospital

CLOSED


Job Title: REGISTERED NURSE ICU

Employer Name :KCH HEALTHCARE LLC DUBAI

Last Date of Application : 08-08-2021

Location: united-arab-emirates

Qualification : BSc NURSING

Salary : 7000

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :3 years of experience in ICU post registration with a valid ACLS certificate in a leading hospital

CLOSED


Job Title: Teacher and counsellor

Employer Name :Birla Public School Qatar

Last Date of Application : 25-07-2021

Location: qatar

Qualification : Subject / Designation Qualification Art Teacher Bachelor of fine ARTS Counsellor BA/Bsc Psychology Karate Teacher B.PEd-Taekwondo/Karate Black belt Music Teacher Bachelor of Performing Arts Chemistry Teacher Msc. Chemistry ,B.Ed English Teacher MA English. B.Ed Sr. Counsellor Msc. Psychology

Salary : QR3350 to QR4450

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :Subject / Designation Years of experience Art Teacher 3 yrs + Above Counsellor 3 yrs + Above Karate Teacher 3 yrs + Above Music Teacher 3 yrs + Above Chemistry Teacher 5 yrs + Above English Teacher 5yrs + Above Sr. Counsellor 5 yrs + Above

CLOSED


Job Title: Staff nurse

Employer Name :Birla Public School Qatar

Last Date of Application : 31-01-2021

Location: saudi-arabia

Qualification : Bsc nursing

Salary : 4050 SAR

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :Minimum 1 year without service gap.

CLOSED


Back

ഡയറക്ടർ ബോർഡ്

Sri. Pinarayi Vijayan
Hon'ble CM,Chairman
Sri. M.A. Yusuff Ali
Vice Chairman
Sri. P. Sreeramakrishnan
Resident Vice Chairman
Dr. Ravi Pillai
Director
Sri. M. Anirudhan
Director
Sri. Azad Moopan
Director
Sri. O.V. Musthafa
Director
Sri. C. V. Rappai
Director
Sri J K Menon
Director
Dr. K Ellangovan IAS
Principal Secretary
Sri. Harikrishnan Namboothiri K
CEO
Smt. B. S. Preetha
Joint Secretary, Finance

നോർക്ക റൂട്ട്സ് മൊബൈൽ ആപ്പ്

നോർക്ക റൂട്ട്സ്

നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ!
ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ App Store അല്ലെങ്കിൽ Google Play-ൽ നിന്നും