പ്രവാസി നിയമ സഹായ സെല്‍

പ്രവാസികേരളീയര്‍ വിദേശത്ത് നേരിടുന്ന നിയമപ്രശ്നങ്ങളില്‍ സഹായിക്കുന്നതിന് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ നോര്‍ക്ക-റൂട്ട്സ് വഴി "പ്രവാസി നിയമസഹായ പദ്ധതി" ക്ക് (PLAC) ആരംഭംകുറിക്കുന്നു. പ്രവാസി മലയാളികള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിയമപ്രശ്നങ്ങളില്‍ ആവശ്യമായ സഹായസഹകരണങ്ങള്‍ നല്‍കുകയാണ് ഇതിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. ജോലി സംബന്ധമായവ, പാസ്പോര്‍ട്ട്, വിസ, മറ്റ് സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ ഇവയെല്ലാം ഈ സഹായ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയില്‍ വരും. ശിക്ഷ, ജയില്‍വാസം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രി ചികിത്സയും പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ ഇറാക്ക് മദ്ധ്യപൂര്‍വ്വേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അധിവസിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഈ സഹായം ലഭ്യമാകും. അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസി മലയാളി സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ചാണ് പ്രവാസി നിയമ സഹായ സെല്ലിന് രൂപം കൊടുക്കുന്നത്.

പ്രവാസി നിയമസഹായ സെല്‍ - അപേക്ഷാ ഫാറം

 

നോര്‍ക്ക-റൂട്ട്സ് റിയാദിലേക്കും ജിദ്ദയിലേക്കും ലീഗല്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റ്മാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു

ലീഗല്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റുമാരുടെ നിയമനം - പൊതു മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

ലീഗല്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റ്മാരുടെ നിയമനത്തിനായുള്ള അപേക്ഷാ ഫാറം

Kerala | NORKA | Norka-Roots | Regional centres | Recognised Associations | Indian Mission | Ente Malayalam | NRK Directory

Home | Contact us |Application Forms | Nammude Malayalam | Ente Malayalam Ente Abhimanam